Audiohobby.pl

10 przykazań recenzenta audio

konto_usuniete

  • 56 / 3934
  • Użytkownik
12-12-2008, 15:36
Pozwalam sobie wkleić tłumaczenie ciekawego tekstu użytkownika audiostereo - wasylaka :-)
Mam nadzieję, że nie będzie miał mi tego za złe.

źródło: http://www.audiostereo.pl/10_przykazan_recenzenta_audio_47643.html"
Oto 10 przykazań recenzenta audio:

1. Nigdy nie prowokuj do gniewu takich podmiotów w świecie audio, jak:

a)poważnych, aktualnych lub potencjalnych- reklamodawców, włączając producentów, dystrybutorów oraz sprzedawców, lub...
b)jakichkolwiek przedstawicieli audio-establishmentu, będących z tobą w "osobistej relacji".

2. Opóźniaj przypisanie jakichkolwiek poważnych wad "protegowanemu" sprzętowi, zanim nie umieścisz kolejnej brawurowej
opinii "udoskonalonego" modelu, który zastępuje poprzedni i "eliminuje" wady.

3. Unikaj jakichkolwiek bezpośrednich porównań w stosunku do "protegowanego" komponentu, a jeśli już musisz, kieruj się
następującymi wskazówkami:

a)porównuj komponent jedynie ze starszymi i/lub już nieprodukowanymi modelami, zwłaszcza pochodzącymi od tego samego
producenta (patrz zasada #2)
b)jeśli rozwiązanie "A" nie jest możliwe, porównuj z konkurencyjnym sprzętem kosztującym albo dużo więcej, albo dużo
mniej.
c)jeśli ani "A", ani "B" nie są możliwe, "zapomnij" wspomnieć o dokładnych nazwach i oznaczeniach modelowych elementów
konkurencji, będących przedmiotem porównania.
d)jeśli ani "A", ani "B", ani "C" nie są możliwe, i nie da się uniknąć porównań ze sprzętem z tej samej półki cenowej,
a musi on zostać zaprezentowany razem z nazwą i oznaczeniami, wtedy należy:

*być w swoich opiniach tak wieloznacznym, jak to możliwe
**nigdy nie określać wad jako "poważnych" (patrz zasada #3*****)
***nigdy nie określać jednego modelu jako ewidentnie lepszego, niż inny porównywany. Krótko mówiąc...
*****oba (lub wszystkie) z porównywanych komponentów muszą być pokazane jako równie pożądane i warte rozwagi.
******problemy lub niedoskonałości, które nie są oczywiste (jak np. brak basu poniżej 40Hz z małych podstawkowców),
niech będą opisane jako "poważne" (łatwe do wychwycenia) jedynie wtedy, kiedy sięgamy po sugestie *, **, lub ***.

Jakiekolwiek problemy jednak, jeśli opisane w oparciu o punkt "D", muszą wyglądać na "subtelne" i "trudne do wychwycenia", lub też nawet, jeśli to możliwe, niech zostaną opisane jako "rozwinięcie danej koncepcji".

4. Nigdy nie należy informować czytelnika, że jakiekolwiek akcesoria czy modyfikacje są dostępne w formie generycznej,
za ułamek ceny "protegowanego" oryginału.

5. Jakiekolwiek transakcje między tobą i podmiotem wspomnianym w pkt. #1, muszą być utrzymywane w ścisłej tajemnicy. Z
czego wynika, że...

a)nie wolno ci ujawniać cen, które zapłaciłeś za "nabyty" sprzęt, oraz dodatkowych kosztów poniesionych za jakiekolwiek
uaktualnienia, modyfikacje, naprawy czy wymianę elementów, etc.
b)nigdy nie przyznawaj się do "prezentów" i "dodatków" otrzymywanych od swoich "mecenasów", jak i tych pozostających z
tobą w "przyjaznych stosunkach".

6. Nigdy nie wspominaj o rzeczywistych kosztach czy cenach detalicznych ponoszonych przez producentów, w odniesieniu do
części używanych do wytworzenia danego produktu.

7. Ponadto, nigdy nie wspominaj, czy nawet nawiązuj, do kwestii zawyżonej ceny danego komponentu czy akcesoriów.

8. Im bardziej skorumpowany jest magazyn, dla którego pracujesz, tym bardziej przekonuj o swojej uczciwości.

9. Jako wydawca, nigdy nie ujawniaj rzeczywistego udziału reklam w całości swoich przychodów.

10. KLAUZULA UNIEWAŻNIAJĄCA:
Niektóre z zasad (#1, #2 oraz #3) mogą zostać pominięte jedynie w przypadku poważnego (i bezterminowego) załamania
się "przyjaznej relacji" pomiędzy tobą/twoim wydawcą, a producentem sprzętu audio, lub też z powodu wygaśnięcia,
lub niemożności wyegzekwowania należności finansowych, wynikających z zawartego kontraktu.

"